برچسب: لجن کش

لجن کش
لجن کش

این نوع پمپ ها مستغرق در آب بوده و با توجه به نوع پروانه خورشیدی استفاده شده در آن برای رانش و تخلیه لجن و آب های کثیف پیشنهاد می گردد. ولتاژ ورودی: 220V – 380V دهانه رانش: “2 – “3 – “4